FDR05NY1R1/RUR05NY1R1+ BRC1NU64

58.519.000

  • Máy giấu trần nối ống gió R410 – 1 chiều lạnh
  • Công suất lạnh: 50000
  • Điều khiển: Remote dây
[Xem tiếp]