FDR08NY1R1/RUR08NY1R1+ BRC1NU64

91.340.000

  • Máy giấu trần nối ống gió R410 – 1 chiều lạnh
  • Công suất lạnh: 80000
  • Điều khiển: Remote dây
[Xem tiếp]