FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V+ BRC1NU61

15.591.000

  • Điều Khiển: Remote dây
  • Công suất lạnh: 3.8 KW
  • HP: 1,5
[Xem tiếp]