FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V+ BRC1NU61

19.465.000

  • Điều Khiển: Remote dây
  • Công suất lạnh: 5.3 KW
  • HP: 2
[Xem tiếp]